Hallo Nederland.

Ben je nog niet ziek
Dan wordt je het vanzelf

Welkom op het UWV blog

Kent u het verhaal van de slager die zijn eigen vlees keurt?
Het vlees? Ja, dat bent u zelf !!!
De slager? Het UWV !!!

Welkom bij het UWV

Het verhaal van een burger
binnenkort op dit BLOG
Met onder andere:
werkeloos en wat nu?
Eigen onderneming en de valkuilen van het UWV.
foutje UWV en de burger is de lul.
en natuurlijk niet te vergeten de ziektewet en zijn slagers.

Waar ze zelf aan voorbij gaan is het feit dat als wij werkeloze burgers er niet zouden zijn dan hebben zij ook geen werk.
Ben heel erg benieuwd hoe zij zich zouden voelen als zij zelf aan de andere kant van de balie staan.

De rechtbank

26 oktober is het dan eindelijk zover.

Na exact 13 maanden komt de zaak voor.
Aan de ene kant het UWV.
Aan de andere kant een burger die probeert zijn recht te halen.

De basis: een langdurige ziekte (handicap) gevolgd door sportblessure in combinatie met een slijtage door het harde maar vooral intensieve werkgedrag.

De ziekte (handicap):
Een aangeboren afwijking van erfelijke aard.
Vroeger was dit iets waarover niet of nauwelijks werd gesproken. Tegenwoordig kom je terecht op speciaal onderwijs, zorgboerderijen, inrichtingen en als het een beetje tegen zit in een jeugdgevangenis omdat de overheid geen plaats meer voor je heeft. Een Wajong uitkering is je vooruitzicht en het begrip werken is wel heel erg ver weg.
PGB en de de vele organisaties die daar gebruik en/of misbruik van maken.

Gelukkig heb ik dit (van mijzelf) nooit meegemaakt.
Wel ging het moeilijk op school en op het  werk had je soms een escalatie met het management.
Een hele enkele keer loopt zo’n escalatie uit op een ontslagaanvraag bij de rechtbank. De basis van zo’n ontslag is vaak een verstoorde arbeidsrelatie.
gelukkig is iemand met een handicap niet dom. hij weet donders goed wat er speelt en hoe hij de zaken aan moet pakken. helaas moest de werkgever in alle zaken het onderspit delven.
En zo heb ik na 4 ontslagzaken het 32 jaar weten vol te houden bij slechts één werkgever. De toedracht van deze zaken laat ik even achterwegen, net als de naam van het bedrijf waar ik 32 jaar dag en nacht gemiddeld 65 uur per week met veel plezier heb gewerkt.
Uiteindelijk heb ik het in 2011 moeten opgeven door nieuw management. Mijn laatste uitspraak: als hij dood neer valt dan stap ik over hem heen, was voor mij aanleiding om ieder zijn eigen weg te gaan.

met mij en ook na mij zijn er nog velen dezelfde weg ingeslagen en de betreffende manager heeft uiteindelijk ook de strijd opgegeven. Hierbij is hij wel wat geholpen. Jammer dat slechts één enkeling de sfeer zover onderuit kan halen.

In mijn 32 jaar heb ik één keer te maken gehad met een klant die niet helemaal tevreden was. je kunt je dan afvragen wie er fout is.

Mijn handicap (ziekte) ASS (autisme) met in het verleden de term Asperger.
Het vermoeden bestond allang. zeker omdat drie van mijn vier kinderen met dezelfde handicap door het leven gaan. Ik kan dus wel zeggen dat ik weet waarover ik het heb.

Kort geleden, mede door mijn conflict met het UWV heb ik mij laten onderzoeken door psychologen en een psychiater.  Nu weet ik wat ik allang wist.
Maar nu heb ik dan ook eindelijk de officiële bevestiging.

In 2011 ben ik als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan. Een investering van ruim 2 ton aan het begin van een enorme crisis. Een overheid die niet echt meewerkt en voor je het weet ben je alles kwijt.

Zo ben je ontzettend rijk (een oprotpremie van € 175.000) en dan de WW gevolgd door een stukje ziektewet. en kort daarna een IOAW bijstandsuitkering.
Van € 55.000 bruto per jaar (bijna € 3.000 / maand netto naar max dagloon in de WW €1.725 / maand netto naar de ziektewet € 520 / week netto (incl. vakantiegeld) naar € 930 netto / maand in de bijstand (IOAW)
75%, 70%, mooi niet. wel zit er verschil tussen deze twee, dus niet echt duidelijk. Ja, knap als je dan nog fatsoenlijk rond kan komen. maar ja, met mij zijn er nog velen.

Autisme, Asperger, een verlies van een paar ton.
Deurwaarders zijn bij mij kind in huis. ook al moet ik eerlijk bekennen dat ik er bij mij thuis nog nooit één heb gezien. misschien komt dat wel omdat ik een paar jaar dakloos ben geweest.
Een foutje van het UWV en je hebt bijna een jaar volledig zonder inkomen gezeten. Ja u leest het goed, dit is Nederland. En als ze dan aan d deur komen om een bijdrage te vragen voor wat dan ook, dan staan ze je raar aan te kijken als je zegt: denk eerst eens aan de Nederlanders in hun eigen land.

Sport
Door al dit soort zaken krijg je uiteraard last van heel veel stress. Wat is er dan beter dan je in een sport te storten. In mijn situatie heb ik gekozen voor zwemmen omdat dat zo gezond is. Je kunt je lekker uitleven en alle energie er uitslaan op het water. helaas kent ook deze sport zijn grenzen en moet je alles met beleid doen. 30 km per week waarvan 10 km (400 baantjes op zondag) zonder onderbreking is echt teveel van het goede.
Pijn in de spieren? Ach waar hebben we het over, dat hoort er toch gewoon bij.
Helaas, kalk in de spieren van je schouders. Uiteindelijk een kleine operatie en een lange nasleep die nog lang niet over is.

Maar nu weer even terug naar het UWV, de verzekeringsartsen, De slager die zijn eigen vlees keurt. Vier stuks maar liefst in twee afzonderlijke zaken. Ze zijn ingehuurd, maar ze worden wel betaald door het orgaan dat ook de zieke burger moet betalen. Is dit eerlijk of speelt er enige vorm van belangenverstrengeling?
De uitspraak zal hier uiteindelijk bepalend zijn. Een uitspraak die ik u niet wil onthouden.

Het verweer:
De verzekeringsartsen zijn van mening dat ik mijn oude werk weer gewoon kan uitvoeren.
Mijn schouder was slechts een simpele slijmbeurs.
Helaas moet ik u melden dat ik mijn rechterhand moet gebruiken om mijn linkerarm omhoog te brengen.
Verder had ik eigenlijk vanaf mijn geboorte nooit hoeven te werken.
Het UWV heeft mijn sollicitatieplicht teruggebracht naar 0 omdat werken in mijn situatie onmogelijk was en een re-integratie vanuit de bijstand te Apeldoorn is om dezelfde reden afgeblazen.
Na een verhuizing naar Lelystad om medische en psychische reden  is ook de bijstand (het werkbedrijf) van mening dat re-integratie een onmogelijke zaak is. Op eigen verzoek is er gesproken over een vrijwilligersbaan voor enkele uren op een dieren-ambulance. Maar ook hier mag ik de eerste zes maanden niet aan denken.

Dit is een korte uitleg van een burger uit Lelystad.

Uit zeer betrouwbare bronnen heb ik begrepen dat ik niet de enige ben die met hetzelfde probleem te kampen heeft. Wel weet ik dat slechts een handje vol de moeite neemt om dit soort zaken daadwerkelijk aan te vechten. Voor mij is het duidelijk, maar hoe denkt de rechter hier over.

Mijn opzet is om mijn procedure met u te delen zodat u daar ook de vruchten van kunt plukken.
Want laten we eerlijk zijn. Wie betaalt het UWV en waar komt een deel van de vergoeding vandaan? Juist, dat is de burger die zich jarenlang heeft ingezet als werknemer en al zijn werkzame jaren een enorme premie heeft betaalt. En nu keert de organisatie die u verplicht heeft gesteund zich tegen u. Ja meneer de verzekeringsarts, wij betalen uw salaris. en als wij niet ziek zijn dan bent u ook werkeloos. Mijn sollicitatie-eis  zou zijn dat u eerst maar eens twee jaar rond moet komen van een bijstandsuitkering, het liefst met een beslaglegging van 10%. Dan weet u ook eens wat dat betekend.

Het liefst zou ik morgen weer beginnen met werken in een functie die ik wel aan kan. maar helaas ben ik daar te oud voor en wil niemand mij meer hebben.

Boven de vijftig ben je nu eenmaal afgeschreven.
Bovendien is de Stresssituatie waar je door het UWV in terecht komt ook niet echt positief voor een herstelproces. laat staan het vinden van een passende baan.

Wordt vervolgt

uitstel zitting

het is twee dagen voor de zitting, een zitting waar ik 13 maanden op heb moeten wachten. Krijg je een brief van de rechtbank dat het UWV uitstel heeft aangevraagd en dat dit is toegewezen. Zijn ze dan toch niet zo zeker van hun zaak? of is het laatste stukje medisch dossier ze wat koud op hun dak gevallen? Hadden ze de zaak al niet eerder aan een onderzoek kunnen onderwerpen? Want wees nu toch eerlijk, een burger gaat niet voor niets twee keer in beroep en tekent ook nog eens hoger beroep aan.

Waar ze wel aan voorbij gaan is de enorme financiële terugval die nu al meer dan een jaar duurt. Maar ja, de verzekeringsartsen van het UWV zien een mens als een simpel stuk vlees. gelukkig kennen ze nog niet het begrip vrije uitloopmensen, want anders zouden ze zich daar ook nog over willen buigen.

 

Wordt vervolgd

Re-integratie

Op donderdag 16 november 2017 kreeg ik een verzoek om langs te komen bij het werkbedrijf Lelystad. De dame die ik daar heb gesproken had binnen enkele minuten voldoende duidelijkheid om het gesprek te beëindigen.
Mijn ziektebeeld was haar heel erg duidelijk en een onderzoek door een bedrijfsarts was op dit moment niet nodig.
Uiteindelijk is besloten om in afwachting van de rechtszaken geen re-integratie in te zetten.

Gelukkig is niet alleen het UWV een organisatie die de nodige aandacht behoeft. Hierdoor kan ik mij als vrijwilliger regelmatig dienstbaar maken voor de stichting consumentenhulp i/o

Wordt vervolgd

UWV laat het afweten

Vervolg uitstel zitting.

Op 3 oktober 2017 heeft het UWV een aanvulling op mijn medisch dossier gekregen. Hierop hebben zij de rechtbank verzocht om uitstel van de zitting van 26 oktober 2017. Op 6 december kreeg ik een bericht van de rechtbank dat het UWV nog steeds niets van zich heeft laten horen (niet heeft gereageerd op de medische stukken) We hebben het dan over twee maanden en drie dagen. De rechtbank geeft ze nog twee weken omdat zij toch wel graag een reactie zien van een verzekeringsarts op de 120 pagina’s tellende aanvulling op het oude dossier.

Positief in dit bericht is dat de zitting in elk geval op 11 januari 2018 is gepland. Maar van het UWV, daar zakt mijn broek vanaf. En ik kan u vertellen, dat is niet netjes.

Maar ja, als ik al de reacties om mij heen hoor over de handelswijze van het UWV dan valt het afzakken van mijn broek nog 100% mee.

Wordt vervolgt

 

De zitting

Vandaag was het dan eindelijk zover, 90 km rijden naar Arnhem om te kijken wat de rechter er van vindt. Maar voor we hierop verder gaan, even een klein stukje voortraject. Het UWV kreeg op 6 december nog twee weken de tijd om te reageren op de stukken van 3 oktober. In feite zouden de stukken dus uiterlijk op 20 december bij de rechtbank binnen moeten zijn.

Op 20 december heeft de verzekeringsarts een verweer geschreven die pas op 22 december bij de rechtbank is binnen gekomen. (twee dagen later dan zou moeten).
Daarbij komt ook nog dat de rechtbank deze stukken pas op 2 januari aan mijn advocaat heeft gestuurd en ik de stukken voor het eerst onder ogen kreeg op 3 januari.

Hierdoor komt de burger in de problemen omdat stukken 11 dagen voor de zitting binnen moeten zijn. Een stuk schrijven en drie dagen geleden indienen dat lukt dus nooit.

Gezien de situatie is uitstel geen optie dus dan kan je alleen gebruik maken van een pleitnota. Een pleitnota heeft echter het nadeel dat er geen bijlagen mogen worden toegevoegd.

Dan maar een pleitnota op voorhand toesturen aan de rechtbank. Helaas werd het mij niet toegestaan om de pleitnota voor te lezen, dus nu maar hopen dat het wordt meegenomen in de beslissing.

De zitting zelf.
Uiteraard is er veel gesproken ook al was het UWV erg beperkt in zijn weergave van de feiten.
Het kwam er eigenlijk op neer dat een medisch dossier van 120 pagina’s niets veranderd aan het ziektebeeld. U bent gezond genoeg om volledig te kunnen werken was de mening van het UWV.
Nu maar hopen dat de rechter er zelf anders over denkt.

Buiten de hopelijk tijdelijke medische spierproblemen is er sprake van Autisme, in mijn geval Asperger. Maar helaas heeft de Psychiater en Psycholoog zich beperkt tot het verklaren van een vermoeden op ASS Asperger. Dit heeft te maken met het feit dat zij mijn ouders niet hebben kunnen vragen hoe ik als kind was. Mijn ouders zijn op zeer jonge leeftijd ruim 35 jaar geleden overleden.
Voor het overige is er geen enkele twijfel, maar hierdoor mogen zij alleen een vermoeden kunnen uitspreken. Later zal blijken dat dit niet juist is en dat de schade die de burger op zijn schouders al die jaren moet meedragen enorm is.

Ik zelf heb vier kinderen waarvan er bij drie is vastgesteld dat zij ASS hebben. Zij hebben het geluk dat hun ouders nog wel in leven zijn. Het is algemeen bekend dat met name de man verantwoordelijk is voor de erfbaarheid van autisme. Hierdoor is de kans ook erg groot dat ik ook last heb van ASS. (zoals later zal blijken)
Zowel medisch als erfelijk voldoe ik dus aan de criteria van ASS.

In feite had dit al als kind moeten worden vastgesteld, dus praten we hier over een falend jeugdbeleid. Is dit ook niet iets wat onder de verantwoording van de overheid valt?
Het geeft in elk geval blijk van het feit dat burgers altijd slachtoffer moeten zijn van een falende overheid.  Het is toch belachelijk dat een mens die duidelijk ziek is ineens gezond is omdat zijn ouders niet meer leven. Laat ik het anders stellen, als je ziek bent maak je ouders dan af, dan ben je zelf weer gezond.

In mijn zaak is er gesproken over verschillende re-integratie trajecten.
Maar wat schetst mijn verbazing, het UWV kent er slechts één en zegt hierover dat ik deze heb geweigerd omdat ik te ziek ben. Uiteraard was en ben ik ziek, daarom sta ik ook hier voor de Edelachtbare. Maar wat ze er niet bij vertellen, dat is het feit dat het UWV zelf tegen mij heeft gezegd dat re-integratie geen soelaas bied omdat mijn ziektewet over twee dagen afloopt. Ook de opleiding tot zweminstructeur werd mij voor de tweede keer door de neus geboord.
Het feit dat mijn begeleider bij het UWV mijn sollicitatieplicht heeft ingetrokken omdat ik door ziekte niet kon werken, daar wordt niet over gesproken. Net als de drie afgewezen re-integratietrajecten bij de sociale dienst in Apeldoorn en Lelystad. Dit terwijl al deze partijen er toch alles aan doen om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Zelfs vrijwilligerswerk werd mij ten zeerste afgeraden.
Als ik in de toekomst kijk (2020) zijn de meningen binnen het UWV verdeeld. De WIA bepaald dat ik met mijn beperking 58% arbeidsongeschikt ben, 40 uur per week kan werken en hiermee € 2200,00 bruto per mand kan verdienen. De ziektewet bepaalt dat re-integratie geen optie is. Iemand die ziek is, is niet ziek en dus toch ziek en niet in staat om te werken of dus toch weer wel. Maar ja, dat is 2020 Een nieuw bericht waar u verderop meer over kunt lezen.

De verzekeringsartsen van het UWV blijven bij hun standpunt en zullen elkaar nimmer afvallen. Zij zijn van mening dat ik met schouderblessures waarvan specialisten zeggen dat ik er niet mee mag zwemmen, geen enkele belemmering vormen om met zware gereedschappen naar vier hoog te lopen of antennes te plaatsen in antennemasten tot tweehonderd meter hoogte zonder lift.
Dit maakte immers deel uit van mijn voorgaande werk. U kunt gewoon uw oude werk weer oppakken was wat de artsen mij vertelden.

Kent u het programma idioten op de weg?
Ik zou de media willen vragen om een programma te maken over het UWV met de titel “IDIOTEN ACHTER HUN BUREAU”

Oh ja, even een tip voor mensen die iets willen doen wat de toets der wet niet zou kunnen doorstaan. Zorg ervoor dat ze niet weten waar je de middelen vandaan hebt gehaald. De zaak is dan immers niet compleet en het zal nooit erger worden dan een verdenking van. Of gelden er dan opeens weer andere regels? Er zitten er immers wel een hele hoop vast in penitentiaire inrichtingen.

Nu nog even zes weken wachten op de uitspraak om te zien of deze laatste uitdrukkingen stroken met de werkelijkheid.
Wat mij overigens opviel is dat het UWV vandaag wel erg veel zaken had die achter elkaar werden behandeld. Gaat er zoveel fout bij het UWV? Of zijn er gewoon teveel ontevreden burgers?

Ik weet het antwoord, u ook?
Wordt vervolgd

De uitspraak

De beslissing (uitspraak) van de rechtbank te Arnhem;
Het onderzoek door de verzekeringsartsen is goed uitgevoerd.
Het beroep is dan ook ongegrond verklaart.

Uiteraard staat er nog veel meer in de uitspraak, maar dat vind ik nu even niet belangrijk. Wel kan ik u melden dat dit de tweede zaak in een ziekmelding betreft met een tussenpozen van enkele maanden.
Beide zaken hebben gediend voor de rechtbank te Arnhem en in beide zaken is het beroep ongegrond verklaart. Uiteraard is in beide zaken hoger beroep aangetekend.

Hoger beroep (Centrale Raad Van Beroep)

Vandaag diende het hoger beroep bij de CRVB te Utrecht.

Wat mij direct opviel was het enorme verschil met de rechtbank te Arnhem. je krijgt te maken met een rechter die je serieus neemt. En wat mij ook opviel is dat de vertegenwoordiger van het UWV ook een stuk menselijker over kwam. Uiteraard zal ook hier gekeken worden wie er gelijk heeft, maar ze gaan hier niet over één nacht ijs. Laat ik het zo stellen, Ik had er een goed gevoel bij. Ook al zegt dit natuurlijk niets over de uitspraak.

De uitspraak zal 25 april worden gedaan, maar hierbij werd wel vermeld dat het ook mogelijk is dat er een vervolg onderzoek kan plaats vinden. En in dat geval zal de datum van uitspraak uiteraard worden vertraagd.
Ook deze toevoeging gaf mij een stuk meer vertrouwen in de zaak.
Nog maar even afwachten dus.

Heropening onderzoek

Op 15 maart heeft het CVRB (Centrale Raad Van Beroep) hetvolgende besloten:
De raad is van oordeel dat het onderzoek niet volledig is geweest.
Daarom heropent de raad het onderzoek.
Op de wijze waarop het onderzoek wordt voortgezet ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Dit betekend, voor zover ik kan inzien dat er een onafhankelijke arts of arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld.

Ik kan u zeggen dat ik hier al enorm blij mee ben.
Zodra er meer bekend is dan laat ik u dit weten.

Wel wil ik u alvast waarschuwen voor één van de valkuilen van het UWV.
Mocht u om wat voor reden dan ook ziek zijn, probeer dan niet om een andere baan te zoeken. want als het in die nieuwe betrekking niet goed gaat dan zal het UWV dit wel zien als uw laatste betrekking (werkgever). In mijn situatie betekend dit dat de werkgever waar ik 32 jaar voor heb gewerkt niet meetelt. Er wordt dus gekeken naar de arbeidsbelasting van de laatste werkgever waar ik binnen twee weken door mijn ziekte / handicap ben gestopt. Dit kan in sommige situaties wel eens heel anders uitpakken dan u zou verwachten. Ook het inkomen zou wel eens van invloed kunnen zijn op uw toekomstige uitkering.
Kort samengevat betekend dit dat als u een goede intentie heeft om deel te nemen aan de arbeidsmarkt of dit alleen al probeert dan komt u in zake UWV wel heel erg bedrogen uit. In mijn geval betrof het werk via een uitzendbureau. mijn inkomen uit arbeid zou dan met ongeveer 60% zijn gedaald.
En 70% van 40% is natuurlijk veel minder dan 70% van 100%.
In mijn situatie is dit nog iets anders omdat het UWV een maximaal dagloon kent, dus boven een bepaald inkomen krijg je toch niet meer dan max dagloon (ergens tussen de € 1.700 en € 1.750 netto per vier weken excl. vakantietoeslag.
Conclusie: In Nederland wordt je gestraft als je probeert te werken.
U bent gewaarschuwd.

Uitslag onderzoek

De afgelopen periode heeft een onderzoek plaatsgevonden in opdracht van de Raad van Beroep.

De naam van het onderzoeksteam laat ik even buiten beschouwing. Het onafhankelijke team bestond uit een Psychiater en een Psycholoog.
Een onderzoek dat verdeeld is over twee dagen en beide keren gemiddeld een halve dag heeft geduurd. De eindconclusie is dat er over mijn handicap geen enkele twijfel bestaat. Of ik er echt blij mee ben dat laat ik maar even in het midden, maar ik weet na bijna 58 jaar wel eindelijk waar ik aan toe ben. ASS (Autistisch Spectrum Syndroom) niveau 2 (vereist substantiële ondersteuning). Uiteraard is er nog veel meer omschreven in de rapporten, maar het gaat in deze zaak met name om de feiten die hier zijn weergegeven.
Ja, en dan? Laat ik niet te ver op de zaken vooruit lopen. De ambtelijke molens lopen traag en zijn nauwelijks te doorgronden. Maar de feiten liggen er wel. Buiten ASS zijn er nog een aantal lichamelijke beperkingen, gelukkig de meeste maar van tijdelijke aard. Helaas is het menselijk lichaam gevoelig voor situaties waarin het zich bevind. En laten we eerlijk zijn, het eindeloos pesten en treiteren van het UWV werkt daar zeker niet aan mee. Een puist snij je weg, en tegen een verkoudheid neem je na een paar dagen een placebo ( duur product die u laat denken dat hij heeft geholpen), maar in werkelijkheid heeft uw lichaam het probleem zelf inmiddels opgelost).

Spierproblemen liggen hier grotendeels ten grondslag aan het fysieke aspect. En spieren kunnen gelukkig goed worden behandeld door een Fysiotherapeut. Er zijn echter wel een paar verwachtingen waar het lichaam aan moet voldoen. Spanningen en stress zijn zaken die elke reparatie van de spieren binnen 24 uur terug brengt naar de situatie van voor de behandeling. en uiteraard geeft dat op zich ook weer spanningen en stress.
het belangrijkste wat je kunt doen is tot rust komen. Diverse instanties, waaronder zelfs het UWV steunen deze mening. Geen sollicitatieplicht en probeer voorzichtig wat afleiding te vinden in bijv. zwemmen. Vissen is ook een goede optie, laat het helaas wel zo zijn dat iemand anders de hengel moet over nemen als er een visje aan zit.

Even iets heel anders, zo eigenwijs als ik ben, heb ik mij verzet tegen mijn eigen adviezen. Op 6 november 2018 ben ik begonnen bij een nieuwe werkgever als hoofd ITer. Iin het organogram een plaatsje net onder de directie. Het klinkt leuk als je kan zeggen dat je een hoofdfunctie bekleed, maar schijn bedriegt. Kent u de uitdrukking “in het land der blinden is één oog koning”. Binnen deze organisatie was ik binnen Nederland de enige ITer. dus automatisch een niet verdiende titel “hoofd” , maar dan wel op dat moment een functie zonder enige ervaring. Een baan die mij in de schoot werd geworpen en waar ik uiteindelijk toch maar ja op heb gezegd. Een contract van een half jaar en één dag en een proeftijd van 1 maand (dit is een wettelijke minimum regeling om een proeftijd van één maand in te lassen). Uiteraard had ik veel last van mijn spieren, maar de vrijheid die mij werd geboden had in mijn situatie een enorme hoeveelheid voordelen in het kader van mijn ASS. Ik was zelf verantwoordelijk voor alles wat ik deed. ik moest zelf op ontdekkingsreis en kon bijna alles invullen zoals mijn wensen waren. Uiteraard zat hier een enorme verantwoording aan vast. Maar in het half jaar dat ik dit heb gedaan hebben zes ondernemingen zonder onderbreking kunnen doordraaien. En dit voor iemand zonder ervaring. Deze belevenis heb ik dan ook meer gezien als een goed betaald opleidingstraject (zelfstudie).
Helaas heb ik ook moeten constateren dat het vertrouwen in het personeel, binnen deze organisatie (zelfs in mij met al mijn verantwoording) niet erg groot was. Dit was overigens wel één van mijn belangrijkste eisen om deze functie te aanvaarden. alle beveiligingen en toegangsverleningen vielen immers onder mijn verantwoording (de uitvoering). Door een stukje afleiding werd de spierpijn wat dragelijker, zelfs met de spanningen die het UWV nog teweeg bracht. Helaas bleek dit van korte duur. Het UWV heeft in 2012 een foutje gemaakt. Dit foutje koste mij een half jaar inkomen en ik bleef vast zitten aan een schuld van € 19.000. Het grootste deel was terug betaald op iets meer dan een bruto maandsalaris na. Het UWV kwam met een loonbeslag. Hard werken en een inkomen van minder dan € 1000 per maand was de eerste twee maanden het gevolg. Ja, en als je weet dat ik in de geldautomaten werkzaam was werd ik spontaan een chantabele medewerker. helaas kan ik u hier op basis van veiligheidsaspecten niet meer over vertellen, maar u zult begrijpen dat een dergelijke werkgever hier nou niet direct om zal lopen juichen. Uiteraard mag dit geen reden zijn voor ontslag, en een werkgever zal dit dan ook nooit toegeven. Maar ja, na een half jaar en één dag loopt het contract van rechtswege af. En dan is het simpel, het contract wordt niet verlengt. Op mijn laatste werkdag werd ik door de directie naar huis gebracht nadat ik te horen heb gekregen dat het contract niet werd verlengt. wederom dank ik het UWV voor hun voortreffelijke actie. UWV zorgt er voor dat mensen niet kunnen of mogen werken. Terug van € 3.200,00 bruto per maand als beginners salaris naar de WW, ziektewet en wie weet misschien weer bijstand.

Zijn er nog werkgevers die iemand met drie rechter handen en een handicap een vertrouwensfunctie willen bieden? Mijn eis is slechts wederzijds vertrouwen en respect. Oh ja, en natuurlijk een passende vergoeding. Ook al vind ik dat niet het belangrijkst.

Wordt vervolgd

WW, Ziektewet en verzekeringsarts

Op 8 mei 2019 heb ik mij mogen toevoegen tot de groep werkelozen.
Uiteraard direct WW aangevraagd en de dag daarna mij ziek gemeld.
Omdat ik al langer dan twee jaar ziek ben, ook maar gelijk WIA aangevraagd. Dit laatste uiteraard in tegenzin van het UWV die mij dit af rade. Iets waar het UWV ook erg goed in is om mensen op de verkeerde been te zetten. En als je daar later pas achter komt dan is het vaak al te laat.
Dan kost je dat zoals in mijn zaak gewoon een half jaar inkomen en een slordige € 19.000,00.

Maar ja, als je ziek bent kun je geen WW aanvragen. De eerste ziekmelding dan maar weer ingetrokken zodat WW doorgang kon vinden. Op de één of andere manier zag het UWV de volgorde van WW aanvraag en ziekmelding precies tegen gesteld. Na bevestiging WW direct weer ziek gemeld. Tussendoor is de Wia ook nog eens afgewezen. Ik moet overigens nog even nakijken of dit klopt met de werkelijkheid. Bent u de weg een beetje kwijt? Nou, dat is helemaal niet zo bijzonder, Ik moet er zelf ook nog even goed over nadenken.

Zit je bij het juridisch loket, een plek waar ik al bijna een eigen plek heb gecreëerd. Word je gebeld door een dame van UWV ziektewet. Als ik mijn ziekmelding niet in trek dan krijg ik geen WW. En als ik mijn ziekmelding niet in trek dan wijst zij mijn ziekmelding af in het kader van de lopende gerechtelijke procedure. In dat geval zou ik dus direct in de bijstand terecht komen. Ik moet die dan wel zelf aanvragen. Ondanks dat ik druk bezig was met advocaten en juristen, moest ik gelijk beslissen. Een gevoel van discriminatie en bedreiging kwam direct bij mij naar boven. Maar ja, Het UWV staat boven alles wat bestaat en misschien wel niet bestaat. Dit laatste laat ik graag ter beoordeling aan de gelovigen onder ons. Maar dit is wel de titel die het UWV zichzelf graag wil toebedelen. uiteindelijk dan toch maar gehoor gegeven aan de bedreigingen van de Dame van UWV ziektewet.

Maar goed, zo eigenwijs als ik ben, kon ik het niet verkroppen dat het UWV mij opnieuw veel geld door de neus boort. Het is immers zo, dat als je binnen vier weken na beëindiging van je loopbaan ziek wordt, dan heb je recht op 100 % gedurende het eerste jaar. Ook heeft het UWV mij verteld dat mijn werkgever hier voor verantwoordelijk / verzekerd is bij ??? het UWV ??? Ik moest mij dan wel bij mijn laatste werkgever ziek melden. Let op, dit advies slaat werkelijk nergens op. UWV zet de burger opnieuw op het verkeerde been. En zo ontstaat er een strijd met de vorige werkgever en haar arbodienst. En zolang je het niet weet, zal je er alles aan doen om te worden gehoord. dus na een week maar even bij de arbodienst langs. En dan sta je dus ook nog even voor schut bij de arbodienst en je vorige werkgever. Uiteraard aan deze partij excuses aangeboden voor het ongemak. Maar ja, je reputatie staat gelijk een stuk lager. Een navraag bij een eventuele sollicitatie door een nieuwe werkgever bij je vorige werkgever zal nu bepaald niet een positieve indruk maken.
Wederom wil ik het UWV bedanken voor hun uitmuntende zorg in het werkeloos houden van de burger. Waarom doen zij dit? Heel simpel, “zonder werkelozen” hebben zij ook geen werk.

Tussendoor heb ik mij alsnog binnen die 4 weken ziek gemeld. Ik moet natuurlijk wel een lopende ziektewetprocedure hebben om te voldoen aan de vier weken criteria om voor 100% in aanmerking te komen.
Word ik even later gebeld door een dame van UWV ziektewet met de verbazing over het feit dat ik mij alsnog ziek had gemeld. Zij vertelde mij dat ze mijn verzoek om ziektewet toekenning wel even zou afwijzen.
U zult begrijpen dat ik een beetje boos werd. ik was niet meer die lieve rustige meneer die respect kon opbrengen voor dit figuur die zich voordeed alsof zij op de troon van de aanklager, de rechter en de beul zat.
Ik heb gereageerd met de vraag wie zij dan eigenlijk wel was en hoe zij hier over kon oordelen. direct veranderde de zaak en ging zij over tot het benoemen van de verzekeringsarts als verantwoordelijke van het doen van deze beslissing. Mijn ziekmelding ging dus wel door en ik zou een uitnodiging ontvangen om een verzekeringsarts te bezoeken.

De verzekeringsarts

Omdat het vertrouwen in het UWV zo dusdanig is geschaad (sorry voor de medewerkers die het wel goed voor hebben) en het feit dat ik geestelijk beperkingen heb, laat ik mij vergezellen door een getuige en in dit geval een begeleider van een organisatie, gericht op mijn handicap ASS.
Omdat zij op het moment van de uitnodiging niet beschikbaar was hebben we de afspraak verzet naar een later datum. Op donderdag 11 juli 2019 was het dan zover.

Almere, Een gebouw dat alle aspecten kent van gehandicapt onvriendelijk te zijn. Zo heb je een trap die doodloopt. Volg je de leuning omdat je moeilijk ter been bent, dan eindig je hoger dan je in feite zou moeten zijn.
Daarna kun je met een leuning naar de andere kent van de trap lopen. helaas houd de leuning daar spontaan op en moet je een enorme sprong naar beneden maken. of zonder leuning naar beneden gaan met het risico dat je van de trap af dondert. Ook hebben ze iets bedacht voor mensen met een rolstoel. Je kunt zigzaggend naar boven waarna je geen woord meer kunt uitbrengen. ook heb je gelijk de ochtendgymnastiek van de komende week gehad. En zo heeft de verzekeringsarts ook weer een makkelijke klant.
De trappen zelf hebben hele lage en zeer lange treden. Zelfs voor gezonde mensen niet echt gezond te noemen. Aan de achterzijde of voor sommige de voorzijde hebben ze een plateau gemaakt dat als een soort van grote stoeltjeslift over de trap heen loopt. Voor de voetgangers dus opletten, je zou zo maar aan het einde van de lang trap een brede traplift tegen komen.
De slagbomen werken niet omdat de detectielussen in het wegdek al heel lang stuk zijn.

Eenmaal binnen bij de verzekeringsarts, na het geven van een hand, gepaard gaande met pijn en opnieuw voor de tweede keer legitimeren (ook mijn begeleider) begint de discussie over wel of niet ziek zijn. In tegenstelling tot de meeste mensen was het voor mij iets complexer.
Omdat u een gerechtelijke procedure voert over een eerdere ziekmelding mag ik u geen ziektewet toekennen. Als ik immers zeg dat u nu wel ziek bent dan kunt u dat tegen ons gebruiken als u in uw procedure in het ongelijk wordt gesteld. Met andere woorden: even andersom als voorbeeld; U wordt verdacht van een misdrijf, maar gaat u gerust verder met het plegen van misdrijven want er loopt toch al een procedure. Tijdens de zitting nemen we die andere zaken gewoon mee. Uiteraard hebben misdrijven niets van doen met mijn zaak of mij als persoon. Het is alleen maar een weergave van de denkwijze van de verzekeringsarts van het UWV of de persoon die hem heeft geïnstrueerd.
Het tweede feit is iets dat in feite, als ik de uitspraken van de verzekeringsarts mag geloven iets dat u allemaal zal treffen.

De verzekeringsarts beslist op basis van vijf criteria. Bij deze dan gelijk even een stukje opleiding tot verzekeringsarts bij het UWV.

  • heeft u uw been gebroken?
  • ligt u op bed?
  • bent u opgenomen in een ziekenhuis?
  • bent u opgenomen in een psychiatrische inrichting?
  • of heeft u op dit moment chemotherapie

De verkorte versie:

  • Bent u hierheen gekomen en geniet u geen chemotherapie

Dan bent u niet ziek en in staat te werken.

Mocht ik op wat voor manier dan ook moeten werken dan weet ik in elk geval iets waar ik in elk geval voldoe aan alle functie eisen. Slecht één klein probleempje, ik mag geen mens zijn met menselijke gevoelens.

Een medisch onderzoek heeft niet plaats gevonden en tot vier keer aan toe heeft de verzekeringsarts gezegd het gesprek te willen beëindigen. Verder gaf hij mij nog mee dat als ik bezwaar maak tegen zijn beslissing dan zou het wel eens kunnen zijn dat dit mijn rechtszaak ernstig zou vertragen. Om verzekeringsarts bij het UWV te zijn, moet je dus wel:

  • geen enkel gevoel hebben voor je medemens
  • je moet goed kunnen dreigen
  • je moet een kort lontje hebben
  • niet kunnen omgaan met mensen met een geestelijke beperking

Helaas moet ik u melden dat de functie van verzekeringsarts bij het UWV niets voor mij is.

Wordt vervolgd

Verzekeringsarts komt terug op besluit

Op 17 juli 2019 ben ik gebeld door de verzekeringsarts waar ik enkele dagen geleden langs ben geweest.

Tot mijn grote verbazing melde hij mij dat hij de psychiatrische rapporten uit mijn rechtszaak met het UWV toch maar even heeft bestudeerd.
Wat hij werkelijk heeft bepaald en wat zijn nieuwe conclusie is daar kan ik op dit moment nog geen uitspraak over doen. Wel kwam hij een stuk menselijker over en vertelde mij dat ik geen bijstand hoef aan te vragen.
Het overige laat ik u weten zodra ik e.e.a. op schrift heb mogen ontvangen.

Zouden na zeven magere jaren het geluk mij toch weer een beetje gaan toelachen?

Wordt vervolgd

toekenning ziektewet

Na één toezegging en twee weigeringen zijn de stukken eindelijk binnen.
Een derde medewerker belde mij op om te praten over een eerdere ziekmelding direct na het einde van mijn contract (een bedrijf waar ik 6 maanden en één dag met veel plezier heb gewerkt) Ook al moet ik direct bekennen dat mijn handicap zorgde voor de nodige problemen met de directie. Goed zijn in je werk betekend nu eenmaal niet dat je past binnen een organisatie. Hier kom ik zo nog even op terug. Maar deze dame was in elk geval wel bereid om mij de stukken, die zelfs op verzoek van mijn advocaat werden onthouden toe te sturen. het gaat dan om het rapport van de verzekeringsarts. Kort daarna kreeg ik ook nog het bericht dat ik per 28 mei 2019 ziek ben en dat de WW op 7 augustus over zou gaan in de ziektewet. (even rust in de tent).

Verweer UWV

Zoals al eerder vermeld heeft de rechter (Centrale raad van Beroep) een externe partij verzocht om een onderzoek te doen naar mijn ziekte / handicap. Uiteraard heeft het UWV en ik hierin moeten toestemmen.

Uit dit externe onderzoek is naar voren gekomen dat ik, zoals verwacht wel degelijk een handicap heb die er niet om liegt. Diverse re-integraties zijn afgeblazen en al die jaren was er geen sollicitatieplicht. We hebben het dan over verschillende werkbedrijven van de gemeente Apeldoorn, Lelystad en het UWV in Apeldoorn en Almere zelf. nu ook een verzekeringsarts uit Almere mijn ziekmelding goedkeurt en er bij vermeld dat er in elk geval het eerste jaar geen verbetering is te verwachten, dan zou je toch denken dat het UWV wel zou moeten toegeven dat ze er al die tijd naast hebben gezeten. Maar nee hoor, Het UWV zegt letterlijk: “Op grond van dit rapport blijven wij van mening dat het bestreden besluit juist is”.

Hieraan toevoegend dat ik al die jaren zonder problemen heb kunnen werken.
Aan mij de taak om aan te tonen dat deze stelling niet juist is.
We hebben het dan over een periode van ruim 40 jaar (vanaf 1977).
Welke Nederlander heeft er nog stukken uit deze periode? Dan moet je toch wel minimaal een klein beetje een handicap hebben. helaas, (gelukkig) heb ik die handicap. Een kort dossier van 1989 tot 1992 van een paar honderd pagina’s had ik nog in een hoekje liggen. zelfs al een paar keer meegenomen naar een rechtszitting om aan te tonen dat er wel degelijk problemen waren op het werk. En al die jaren heeft er niemand naar willen kijken. twee dagen ben ik bezig geweest om de belangrijkste stukken uit te sorteren, hetgeen resulteerde in twee PDF files waarvan de grootste iets van 65 Mb groot is. Deze stukken, aangevuld met een brief van mijzelf gaan binnenkort opnieuw de gerechtelijke molen in.
En tot die tijd zal ik moeten blijven proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Een burger met een boven modaal inkomen, door het UWV vanaf 2012 gebracht tot een burger die al 7 jaar van een minimum moet rondkomen. Zoals in mijn eerste bericht is aangegeven;
“Ben je nog niet ziek, dan wordt je het vanzelf”.

Met dank aan het UWV.
Wordt vervolgd

Uitspraak Raad van Beroep

Eind 2019 is besloten om af te zien van een nieuwe zitting. Alle partijen, de advocaten en de rechtbank waren van mening dat er voldoende informatie was om tot een uitspraak te komen.

Helaas heeft het Covid 19 virus Corona de uitspraak maanden vertraagt.

Op 1 juli 2020 was het dan eindelijk zo ver. De Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan die mij op 7 juli 2020 is aangeboden. Het waren spannende dagen en het stress niveau liep op tot een onaanvaardbaar niveau. Ontspanning was er niet meer en daarmee de kans op herstel een uitzichtloos begrip.

De beslissing
– vernietigd de aangevallen uitspraken 1 en 2;
– verklaart de beroepen tegen de bestreden besluiten van 16 oktober 2015 en 24 augustus 2016 gegrond en vernietigt die besluiten
-herroept de besluiten van 17 september 2015 en 11 juli 2016 en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde besluiten;
– veroordeelt het UWV in de kosten van bezwaar, beroep en hoger beroep.
-bepaalt dat het UWV aan appellant het in de beroepen en in hoger beroepen betaalde griffierecht van in totaal € 341,00 vergoedt

Dit betekend dat ik als burger, uiteindelijk, in hoger beroep, deze zaak alsnog heb gewonnen. hiermee wil ik aangeven dat u als burger, zich niet moet neerleggen bij een beslissing van een rechtbank. We leven immers in een rechtsstaat, maar moeten daarvoor wel heel veel geduld opbrengen.
In mijn zaak hebben we het over iets meer dan vijf jaar. Maar eigenlijk is deze zaak al begonnen in 2012. In 2012 maakte het UWV al een foutje die mij mijn bedrijf en woning heeft gekost. € 200.000 eigen geld is als sneeuw voor de zon verdwenen. twee jaar dakloos. 1 jaar geen enkel inkomen met wederom dank aan het UWV.

Acht jaar rond komen van een minimum.
Acht jaar schulden opbouwen.
Acht jaar incasso en deurwaarderskantoren te woord staan
Acht jaar rente betalen aan het UWV
Acht jaar incasso en deurwaarders betalen aan het UWV
Werken terwijl je dat eigenlijk niet kan om te voorkomen dat je opnieuw dakloos wordt.

En het UWV?
Ach, het gaat maar om een burger. Daar hebben we er toch genoeg van!!

Het zal u niet verbazen dat we er nog lang niet zijn.
Ik zou na deze uitspraak een nieuwe zaak beginnen tegen het UWV. Een zaak waarin zal worden gevraagd om een reële schadevergoeding.
Maar ja, geduld hebben is meer een zaak voor een burger. Het UWV heeft het nodig gevonden om deze zaak iets te bespoedigen. Simpel, door gewoon opnieuw een fout te maken waartegen je binnen een bepaalde termijn beroep moet aan tekenen. Overigens is het begrip “een bepaalde termijn” binnen het UWV een ongrijpbaar fenomeen waar kennelijk niemand iets van begrijpt. zelfs ik niet!!
De volgende zaak loopt dan ook inmiddels bij de rechtbank. Maar ook hier is weer sprake van het onnodig lang vertragen en uitblijven van een verweer vanaf de zijde van het UWV. Slechts een kopie van het bijna, ongeveer of ruim 200 pagina’s tellende dossier over een terugvordering is wat het UWV na aandringen van de rechtbank aan de rechtbank heeft aangeboden. Geen enkel verweer? Wakker worden!! Het gaat hier om een schade bedrag van ongeveer € 13.000.000,–

Wordt vervolgd

2020

Dit bericht wordt live geschreven en gepubliceerd.
het kan dus zomaar zijn dat er binnen enkele minuten een aanvulling komt.

Begin juli 2020 heeft de Raad van Beroep beslist.
De burger is in elk geval vanaf 2015 ziek en is geboren met een beperking die wordt omschreven als ernstig.

Inmiddels zitten we net een paar uur over de helft van november, bijna vijf maanden later. De ziektewet is uitbetaald tot 2017 en daar bleef het even bij, Ziektewet duurt immers maximaal twee jaar. en gezien het feit dat het proces is begonnen op basis van de ziektewet heeft het UWV niets van doen met de eventuele vervolguitkeringen zoals WIA (WGA of IVA) en de daar op volgende WIA vervolguitkering.

Wederom heet ik u welkom in het onoverzichtelijke oerwoud met de bijnaam UWV.

Als een uitkering stopt, dan kom je al snel in de bijstand terecht.
En ja, dan val je financieel zover terug dat het erg moeilijk wordt om je hoofd boven water te houden. Schulden liggen dan al snel op de loer.
Schulden betekend extra kosten en als je bij een onwelwillende woningbouwvereniging zit zoals Centrada in Lelystad dan kan een achterstand van € 190,– al snel oplopen tot een veroordeling door de kantonrechter tot het betalen van € 825,– Dit met dank aan deurwaarder.com. Om hier verder op in te gaan past niet geheel in het plaatje dat ik hier probeer te schetsen, maar u zal best begrijpen dat het hier niet bij blijft. Om nu te voorkomen dat je op een bepaalt moment ontruimt wordt en de status dakloos krijgt doe je soms dingen die je normaliter nooit zou doen. Je zoekt een baan waarvan je van tevoren weet dat de kans van baanbehoud voor langere tijd niet passend is bij de beperkingen die je hebt meegekregen bij je geboorte. En dan hebben we het nog niet over het ziektebeeld dat ook zijn rol speelt en door het UWV wordt gezien als niet bestaand. Waar het UWV dan wel weer goed in is dat is het wijzen met de vinger van kijk, je kan dus wel werken. En misschien had dit ook wel zo kunnen zijn (met de nodige aanpassingen) als het UWV je daar de gelegenheid voor zou geven. Maar waar zij aan voorbij gaan is het ziektebeeld dat nu juist wordt verergerd door het gedrag van het UWV.

Zoals al eerder vermeld is de twee jaar ziektewet uitbetaald en de genoten bijstand uit die periode terugbetaald aan de gemeente Apeldoorn en Lelystad.

Wia moest opnieuw met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
Toen ik melde dat ik dat in 2017 en 2019 al had gedaan zouden ze deze opzoeken. De aanvragen werden indertijd afgewezen omdat je pas na twee jaar ziektewet recht kon hebben op WIA, als je twee jaar ziektewet had genoten. en aangezien Het UWV van mening was dat ik geen recht had op ziektewet omdat mijn ouders op erg jonge leeftijd (ergens rond de 54) zijn overleden. De opmerking “idioten achter hun bureau” is dus niet zomaar uit de lucht komen vallen!!! Kon ik dus geen WIA aanvragen. Eigenwijs als ik ben heb ik dit dus toch gedaan. Ik had nog even kort telefonisch contact met een leidinggevende van de WIA in Almere die mij vertelde dat zij iets van acht weken de tijd hadden om te beslissen op mijn verzoek om WIA met terugwerkende kracht. Mijn opmerking dat ik mijn aanvraag al in 2017 had gedaan en zij dus al twee jaar te laat waren werd mij niet in dank afgenomen. Het zal u dan ook niet verbazen dat het UWV daar gewoon de tijd voor heeft genomen.

Hoera, Wia (WGA) is toegekend. Verschillende keren werd ik door het UWV gebeld met de boodschap dat zij mij blij konden maken en dat er geld aan mij zou worden over gemaakt. Mijn antwoord was vrijwel elke keer hetzelfde “en waar blijft de rest?” De laatste opmerking was een klein beetje anders. Ik weet het nog heel goed, “Hoe kan je nu € 1300,– per maand bruto terug betalen aan de bijstand van de gemeente Lelystad terwijl er een vervangende uitkering wordt verstrekt van € 760,– bruto per maand”. (genoemde bedragen zijn bij benadering)

Hoera? ,.!!!
Gelijk maar even verteld wat mijn eigen interpretatie is t.a.v. de werkwijze van het UWV en dat dit natuurlijk niet kan. Dit werd gelijk afgedaan met de melding dat zij verplicht zijn om alles terug te betalen en te verrekenen. Hier aan toevoegend dat als ik het er niet mee eens was dan kon ik altijd bezwaar maken bij de afdeling bezwaar en beroep.
Laat ik u vertellen dat ik de dag daarvoor tegen verschillende beslissingen van het UWV al bezwaar had aangetekend. Binnen een half uur na aankondiging van bovenvermelde feiten heb ik een nieuw bezwaar ingediend bij de afdeling bezwaar en beroep.

Van beide bezwaren heb ik op 11 en 12 november een reactie ontvangen. Wat mij direct opvalt is dat de wettelijke beslissingstermijn van de brief van 1 november is vastgesteld op 25 maart 2021 en van de brief van 12 november is de wettelijke beslissingstermijn 24 maart 2021.
Hoezo wettelijke beslissingstermijn?!!! kennelijk maken zij de wet zelf en passen zij die aan naar gelang het ze zelf het beste uitkomt.
Verder staat er vermeld dat zij binnen 10 dagen telefonisch contact met mij opnemen. vandaag is het 10 december en zitten we al op bijna 30 dagen.
Ook hier heb ik bezwaar tegen aangetekend, maar nog geen enkele reactie mogen ontvangen.

Volgens het UWV ben ik met mijn beperking ongeveer 57% afgekeurd. Het begrip ongeveer is omdat er in verschillende brieven verschillende percentages worden genoemd.
In de ziektewet krijg je dan maximaal 2 jaar 70% van je laatst verdiende loon. (arbeid gerelateerde uitkering) Het eerste jaar WIA is dit hetzelfde.
uitzondering is de eerste 2 maanden 75% en als je binnen de WIA in aanmerking komt voor IVA dan zou dat 75% zijn tot aan je pensioen.
Maar ja, met 57% afgekeurd kom je niet in aanmerking voor WIA (IVA) maar WIA (WGA). En WIA (WGA) is één jaar arbeid gerelateerd en daarna krijg je 45% van het minimum loon ( € 705,57 bruto).
In mijn situatie een terugval van € 2.373,14 naar € 705,57 = € 1.667,39 minder.

Met een afkeuring van ongeveer 57% kan ik volgens het UWV nog 40 uur per week werken en € 2.200 per maand verdienen. Ik ga er maar even vanuit dat dit bruto is. Wist u dat het aanvangssalaris van een uitkeringsdeskundige bij het UWV € 2.100,00 bruto per maand is.
Kennelijk werken er bij het UWV mensen die minimaal 57% zijn afgekeurd en verklaart dit waarom zij zoveel fouten maken of zo gefrustreerd zijn dat een burger die voorheen hard heeft gewerkt meer uitkering krijgt dan zij zelf verdienen.

Buiten mijn beperkingen ben ik ook nog ziek. maar ja, daar heeft het UWV dan weer geen enkel belang bij. zij kijken er niet naar en zij vragen ook geen informatie op bij de specialisten die mij behandelen.
Mijn strijd gaat dan ook onverminderd door!!!

Wordt vervolgd

Nieuwe site

Het gedrag van het UWV wordt steeds erger.
Vaak krijg ik het idee dat ik met een stelletje HUFTERS van doen heb
Het wordt tijd voor een nieuwe site.
https://uwvhufters.nl
Hier vind u het vervolg.

Later zal blijken dat het UWV toch ook mensen in dienst heeft die zich zeker niet misdragen. Er is een mediation traject opgestart en het lijkt er op dat er na vele jaren een oplossing komt.
Ook van mijnkant wil ik mij dan minder negatief tonen en er wordt een nieuwe site in het leven geroepen waar uiteindelijk alle berichten zullen samen komen.

De laatste berichten vind u op
https://bestuursdwaling.nl