2020

Dit bericht wordt live geschreven en gepubliceerd.
het kan dus zomaar zijn dat er binnen enkele minuten een aanvulling komt.

Begin juli 2020 heeft de Raad van Beroep beslist.
De burger is in elk geval vanaf 2015 ziek en is geboren met een beperking die wordt omschreven als ernstig.

Inmiddels zitten we net een paar uur over de helft van november, bijna vijf maanden later. De ziektewet is uitbetaald tot 2017 en daar bleef het even bij, Ziektewet duurt immers maximaal twee jaar. en gezien het feit dat het proces is begonnen op basis van de ziektewet heeft het UWV niets van doen met de eventuele vervolguitkeringen zoals WIA (WGA of IVA) en de daar op volgende WIA vervolguitkering.

Wederom heet ik u welkom in het onoverzichtelijke oerwoud met de bijnaam UWV.

Als een uitkering stopt, dan kom je al snel in de bijstand terecht.
En ja, dan val je financieel zover terug dat het erg moeilijk wordt om je hoofd boven water te houden. Schulden liggen dan al snel op de loer.
Schulden betekend extra kosten en als je bij een onwelwillende woningbouwvereniging zit zoals Centrada in Lelystad dan kan een achterstand van € 190,– al snel oplopen tot een veroordeling door de kantonrechter tot het betalen van € 825,– Dit met dank aan deurwaarder.com. Om hier verder op in te gaan past niet geheel in het plaatje dat ik hier probeer te schetsen, maar u zal best begrijpen dat het hier niet bij blijft. Om nu te voorkomen dat je op een bepaalt moment ontruimt wordt en de status dakloos krijgt doe je soms dingen die je normaliter nooit zou doen. Je zoekt een baan waarvan je van tevoren weet dat de kans van baanbehoud voor langere tijd niet passend is bij de beperkingen die je hebt meegekregen bij je geboorte. En dan hebben we het nog niet over het ziektebeeld dat ook zijn rol speelt en door het UWV wordt gezien als niet bestaand. Waar het UWV dan wel weer goed in is dat is het wijzen met de vinger van kijk, je kan dus wel werken. En misschien had dit ook wel zo kunnen zijn (met de nodige aanpassingen) als het UWV je daar de gelegenheid voor zou geven. Maar waar zij aan voorbij gaan is het ziektebeeld dat nu juist wordt verergerd door het gedrag van het UWV.

Zoals al eerder vermeld is de twee jaar ziektewet uitbetaald en de genoten bijstand uit die periode terugbetaald aan de gemeente Apeldoorn en Lelystad.

Wia moest opnieuw met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
Toen ik melde dat ik dat in 2017 en 2019 al had gedaan zouden ze deze opzoeken. De aanvragen werden indertijd afgewezen omdat je pas na twee jaar ziektewet recht kon hebben op WIA, als je twee jaar ziektewet had genoten. en aangezien Het UWV van mening was dat ik geen recht had op ziektewet omdat mijn ouders op erg jonge leeftijd (ergens rond de 54) zijn overleden. De opmerking “idioten achter hun bureau” is dus niet zomaar uit de lucht komen vallen!!! Kon ik dus geen WIA aanvragen. Eigenwijs als ik ben heb ik dit dus toch gedaan. Ik had nog even kort telefonisch contact met een leidinggevende van de WIA in Almere die mij vertelde dat zij iets van acht weken de tijd hadden om te beslissen op mijn verzoek om WIA met terugwerkende kracht. Mijn opmerking dat ik mijn aanvraag al in 2017 had gedaan en zij dus al twee jaar te laat waren werd mij niet in dank afgenomen. Het zal u dan ook niet verbazen dat het UWV daar gewoon de tijd voor heeft genomen.

Hoera, Wia (WGA) is toegekend. Verschillende keren werd ik door het UWV gebeld met de boodschap dat zij mij blij konden maken en dat er geld aan mij zou worden over gemaakt. Mijn antwoord was vrijwel elke keer hetzelfde “en waar blijft de rest?” De laatste opmerking was een klein beetje anders. Ik weet het nog heel goed, “Hoe kan je nu € 1300,– per maand bruto terug betalen aan de bijstand van de gemeente Lelystad terwijl er een vervangende uitkering wordt verstrekt van € 760,– bruto per maand”. (genoemde bedragen zijn bij benadering)

Hoera? ,.!!!
Gelijk maar even verteld wat mijn eigen interpretatie is t.a.v. de werkwijze van het UWV en dat dit natuurlijk niet kan. Dit werd gelijk afgedaan met de melding dat zij verplicht zijn om alles terug te betalen en te verrekenen. Hier aan toevoegend dat als ik het er niet mee eens was dan kon ik altijd bezwaar maken bij de afdeling bezwaar en beroep.
Laat ik u vertellen dat ik de dag daarvoor tegen verschillende beslissingen van het UWV al bezwaar had aangetekend. Binnen een half uur na aankondiging van bovenvermelde feiten heb ik een nieuw bezwaar ingediend bij de afdeling bezwaar en beroep.

Van beide bezwaren heb ik op 11 en 12 november een reactie ontvangen. Wat mij direct opvalt is dat de wettelijke beslissingstermijn van de brief van 1 november is vastgesteld op 25 maart 2021 en van de brief van 12 november is de wettelijke beslissingstermijn 24 maart 2021.
Hoezo wettelijke beslissingstermijn?!!! kennelijk maken zij de wet zelf en passen zij die aan naar gelang het ze zelf het beste uitkomt.
Verder staat er vermeld dat zij binnen 10 dagen telefonisch contact met mij opnemen. vandaag is het 10 december en zitten we al op bijna 30 dagen.
Ook hier heb ik bezwaar tegen aangetekend, maar nog geen enkele reactie mogen ontvangen.

Volgens het UWV ben ik met mijn beperking ongeveer 57% afgekeurd. Het begrip ongeveer is omdat er in verschillende brieven verschillende percentages worden genoemd.
In de ziektewet krijg je dan maximaal 2 jaar 70% van je laatst verdiende loon. (arbeid gerelateerde uitkering) Het eerste jaar WIA is dit hetzelfde.
uitzondering is de eerste 2 maanden 75% en als je binnen de WIA in aanmerking komt voor IVA dan zou dat 75% zijn tot aan je pensioen.
Maar ja, met 57% afgekeurd kom je niet in aanmerking voor WIA (IVA) maar WIA (WGA). En WIA (WGA) is één jaar arbeid gerelateerd en daarna krijg je 45% van het minimum loon ( € 705,57 bruto).
In mijn situatie een terugval van € 2.373,14 naar € 705,57 = € 1.667,39 minder.

Met een afkeuring van ongeveer 57% kan ik volgens het UWV nog 40 uur per week werken en € 2.200 per maand verdienen. Ik ga er maar even vanuit dat dit bruto is. Wist u dat het aanvangssalaris van een uitkeringsdeskundige bij het UWV € 2.100,00 bruto per maand is.
Kennelijk werken er bij het UWV mensen die minimaal 57% zijn afgekeurd en verklaart dit waarom zij zoveel fouten maken of zo gefrustreerd zijn dat een burger die voorheen hard heeft gewerkt meer uitkering krijgt dan zij zelf verdienen.

Buiten mijn beperkingen ben ik ook nog ziek. maar ja, daar heeft het UWV dan weer geen enkel belang bij. zij kijken er niet naar en zij vragen ook geen informatie op bij de specialisten die mij behandelen.
Mijn strijd gaat dan ook onverminderd door!!!

Wordt vervolgd