WW, Ziektewet en verzekeringsarts

Op 8 mei 2019 heb ik mij mogen toevoegen tot de groep werkelozen.
Uiteraard direct WW aangevraagd en de dag daarna mij ziek gemeld.
Omdat ik al langer dan twee jaar ziek ben, ook maar gelijk WIA aangevraagd. Dit laatste uiteraard in tegenzin van het UWV die mij dit af rade. Iets waar het UWV ook erg goed in is om mensen op de verkeerde been te zetten. En als je daar later pas achter komt dan is het vaak al te laat.
Dan kost je dat zoals in mijn zaak gewoon een half jaar inkomen en een slordige € 19.000,00.

Maar ja, als je ziek bent kun je geen WW aanvragen. De eerste ziekmelding dan maar weer ingetrokken zodat WW doorgang kon vinden. Op de één of andere manier zag het UWV de volgorde van WW aanvraag en ziekmelding precies tegen gesteld. Na bevestiging WW direct weer ziek gemeld. Tussendoor is de Wia ook nog eens afgewezen. Ik moet overigens nog even nakijken of dit klopt met de werkelijkheid. Bent u de weg een beetje kwijt? Nou, dat is helemaal niet zo bijzonder, Ik moet er zelf ook nog even goed over nadenken.

Zit je bij het juridisch loket, een plek waar ik al bijna een eigen plek heb gecreëerd. Word je gebeld door een dame van UWV ziektewet. Als ik mijn ziekmelding niet in trek dan krijg ik geen WW. En als ik mijn ziekmelding niet in trek dan wijst zij mijn ziekmelding af in het kader van de lopende gerechtelijke procedure. In dat geval zou ik dus direct in de bijstand terecht komen. Ik moet die dan wel zelf aanvragen. Ondanks dat ik druk bezig was met advocaten en juristen, moest ik gelijk beslissen. Een gevoel van discriminatie en bedreiging kwam direct bij mij naar boven. Maar ja, Het UWV staat boven alles wat bestaat en misschien wel niet bestaat. Dit laatste laat ik graag ter beoordeling aan de gelovigen onder ons. Maar dit is wel de titel die het UWV zichzelf graag wil toebedelen. uiteindelijk dan toch maar gehoor gegeven aan de bedreigingen van de Dame van UWV ziektewet.

Maar goed, zo eigenwijs als ik ben, kon ik het niet verkroppen dat het UWV mij opnieuw veel geld door de neus boort. Het is immers zo, dat als je binnen vier weken na beëindiging van je loopbaan ziek wordt, dan heb je recht op 100 % gedurende het eerste jaar. Ook heeft het UWV mij verteld dat mijn werkgever hier voor verantwoordelijk / verzekerd is bij ??? het UWV ??? Ik moest mij dan wel bij mijn laatste werkgever ziek melden. Let op, dit advies slaat werkelijk nergens op. UWV zet de burger opnieuw op het verkeerde been. En zo ontstaat er een strijd met de vorige werkgever en haar arbodienst. En zolang je het niet weet, zal je er alles aan doen om te worden gehoord. dus na een week maar even bij de arbodienst langs. En dan sta je dus ook nog even voor schut bij de arbodienst en je vorige werkgever. Uiteraard aan deze partij excuses aangeboden voor het ongemak. Maar ja, je reputatie staat gelijk een stuk lager. Een navraag bij een eventuele sollicitatie door een nieuwe werkgever bij je vorige werkgever zal nu bepaald niet een positieve indruk maken.
Wederom wil ik het UWV bedanken voor hun uitmuntende zorg in het werkeloos houden van de burger. Waarom doen zij dit? Heel simpel, “zonder werkelozen” hebben zij ook geen werk.

Tussendoor heb ik mij alsnog binnen die 4 weken ziek gemeld. Ik moet natuurlijk wel een lopende ziektewetprocedure hebben om te voldoen aan de vier weken criteria om voor 100% in aanmerking te komen.
Word ik even later gebeld door een dame van UWV ziektewet met de verbazing over het feit dat ik mij alsnog ziek had gemeld. Zij vertelde mij dat ze mijn verzoek om ziektewet toekenning wel even zou afwijzen.
U zult begrijpen dat ik een beetje boos werd. ik was niet meer die lieve rustige meneer die respect kon opbrengen voor dit figuur die zich voordeed alsof zij op de troon van de aanklager, de rechter en de beul zat.
Ik heb gereageerd met de vraag wie zij dan eigenlijk wel was en hoe zij hier over kon oordelen. direct veranderde de zaak en ging zij over tot het benoemen van de verzekeringsarts als verantwoordelijke van het doen van deze beslissing. Mijn ziekmelding ging dus wel door en ik zou een uitnodiging ontvangen om een verzekeringsarts te bezoeken.

De verzekeringsarts

Omdat het vertrouwen in het UWV zo dusdanig is geschaad (sorry voor de medewerkers die het wel goed voor hebben) en het feit dat ik geestelijk beperkingen heb, laat ik mij vergezellen door een getuige en in dit geval een begeleider van een organisatie, gericht op mijn handicap ASS.
Omdat zij op het moment van de uitnodiging niet beschikbaar was hebben we de afspraak verzet naar een later datum. Op donderdag 11 juli 2019 was het dan zover.

Almere, Een gebouw dat alle aspecten kent van gehandicapt onvriendelijk te zijn. Zo heb je een trap die doodloopt. Volg je de leuning omdat je moeilijk ter been bent, dan eindig je hoger dan je in feite zou moeten zijn.
Daarna kun je met een leuning naar de andere kent van de trap lopen. helaas houd de leuning daar spontaan op en moet je een enorme sprong naar beneden maken. of zonder leuning naar beneden gaan met het risico dat je van de trap af dondert. Ook hebben ze iets bedacht voor mensen met een rolstoel. Je kunt zigzaggend naar boven waarna je geen woord meer kunt uitbrengen. ook heb je gelijk de ochtendgymnastiek van de komende week gehad. En zo heeft de verzekeringsarts ook weer een makkelijke klant.
De trappen zelf hebben hele lage en zeer lange treden. Zelfs voor gezonde mensen niet echt gezond te noemen. Aan de achterzijde of voor sommige de voorzijde hebben ze een plateau gemaakt dat als een soort van grote stoeltjeslift over de trap heen loopt. Voor de voetgangers dus opletten, je zou zo maar aan het einde van de lang trap een brede traplift tegen komen.
De slagbomen werken niet omdat de detectielussen in het wegdek al heel lang stuk zijn.

Eenmaal binnen bij de verzekeringsarts, na het geven van een hand, gepaard gaande met pijn en opnieuw voor de tweede keer legitimeren (ook mijn begeleider) begint de discussie over wel of niet ziek zijn. In tegenstelling tot de meeste mensen was het voor mij iets complexer.
Omdat u een gerechtelijke procedure voert over een eerdere ziekmelding mag ik u geen ziektewet toekennen. Als ik immers zeg dat u nu wel ziek bent dan kunt u dat tegen ons gebruiken als u in uw procedure in het ongelijk wordt gesteld. Met andere woorden: even andersom als voorbeeld; U wordt verdacht van een misdrijf, maar gaat u gerust verder met het plegen van misdrijven want er loopt toch al een procedure. Tijdens de zitting nemen we die andere zaken gewoon mee. Uiteraard hebben misdrijven niets van doen met mijn zaak of mij als persoon. Het is alleen maar een weergave van de denkwijze van de verzekeringsarts van het UWV of de persoon die hem heeft geïnstrueerd.
Het tweede feit is iets dat in feite, als ik de uitspraken van de verzekeringsarts mag geloven iets dat u allemaal zal treffen.

De verzekeringsarts beslist op basis van vijf criteria. Bij deze dan gelijk even een stukje opleiding tot verzekeringsarts bij het UWV.

  • heeft u uw been gebroken?
  • ligt u op bed?
  • bent u opgenomen in een ziekenhuis?
  • bent u opgenomen in een psychiatrische inrichting?
  • of heeft u op dit moment chemotherapie

De verkorte versie:

  • Bent u hierheen gekomen en geniet u geen chemotherapie

Dan bent u niet ziek en in staat te werken.

Mocht ik op wat voor manier dan ook moeten werken dan weet ik in elk geval iets waar ik in elk geval voldoe aan alle functie eisen. Slecht één klein probleempje, ik mag geen mens zijn met menselijke gevoelens.

Een medisch onderzoek heeft niet plaats gevonden en tot vier keer aan toe heeft de verzekeringsarts gezegd het gesprek te willen beëindigen. Verder gaf hij mij nog mee dat als ik bezwaar maak tegen zijn beslissing dan zou het wel eens kunnen zijn dat dit mijn rechtszaak ernstig zou vertragen. Om verzekeringsarts bij het UWV te zijn, moet je dus wel:

  • geen enkel gevoel hebben voor je medemens
  • je moet goed kunnen dreigen
  • je moet een kort lontje hebben
  • niet kunnen omgaan met mensen met een geestelijke beperking

Helaas moet ik u melden dat de functie van verzekeringsarts bij het UWV niets voor mij is.

Wordt vervolgd

Verzekeringsarts komt terug op besluit

Op 17 juli 2019 ben ik gebeld door de verzekeringsarts waar ik enkele dagen geleden langs ben geweest.

Tot mijn grote verbazing melde hij mij dat hij de psychiatrische rapporten uit mijn rechtszaak met het UWV toch maar even heeft bestudeerd.
Wat hij werkelijk heeft bepaald en wat zijn nieuwe conclusie is daar kan ik op dit moment nog geen uitspraak over doen. Wel kwam hij een stuk menselijker over en vertelde mij dat ik geen bijstand hoef aan te vragen.
Het overige laat ik u weten zodra ik e.e.a. op schrift heb mogen ontvangen.

Zouden na zeven magere jaren het geluk mij toch weer een beetje gaan toelachen?

Wordt vervolgd