Heropening onderzoek

Op 15 maart heeft het CVRB (Centrale Raad Van Beroep) hetvolgende besloten:
De raad is van oordeel dat het onderzoek niet volledig is geweest.
Daarom heropent de raad het onderzoek.
Op de wijze waarop het onderzoek wordt voortgezet ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Dit betekend, voor zover ik kan inzien dat er een onafhankelijke arts of arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld.

Ik kan u zeggen dat ik hier al enorm blij mee ben.
Zodra er meer bekend is dan laat ik u dit weten.

Wel wil ik u alvast waarschuwen voor één van de valkuilen van het UWV.
Mocht u om wat voor reden dan ook ziek zijn, probeer dan niet om een andere baan te zoeken. want als het in die nieuwe betrekking niet goed gaat dan zal het UWV dit wel zien als uw laatste betrekking (werkgever). In mijn situatie betekend dit dat de werkgever waar ik 32 jaar voor heb gewerkt niet meetelt. Er wordt dus gekeken naar de arbeidsbelasting van de laatste werkgever waar ik binnen twee weken door mijn ziekte / handicap ben gestopt. Dit kan in sommige situaties wel eens heel anders uitpakken dan u zou verwachten. Ook het inkomen zou wel eens van invloed kunnen zijn op uw toekomstige uitkering.
Kort samengevat betekend dit dat als u een goede intentie heeft om deel te nemen aan de arbeidsmarkt of dit alleen al probeert dan komt u in zake UWV wel heel erg bedrogen uit. In mijn geval betrof het werk via een uitzendbureau. mijn inkomen uit arbeid zou dan met ongeveer 60% zijn gedaald.
En 70% van 40% is natuurlijk veel minder dan 70% van 100%.
In mijn situatie is dit nog iets anders omdat het UWV een maximaal dagloon kent, dus boven een bepaald inkomen krijg je toch niet meer dan max dagloon (ergens tussen de € 1.700 en € 1.750 netto per vier weken excl. vakantietoeslag.
Conclusie: In Nederland wordt je gestraft als je probeert te werken.
U bent gewaarschuwd.

Geef een antwoord